دانلود اهنگ ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﮔﺸﺖ فرشته » چرخ و فلک

  • قدیمی ایرانی
  • يک نظر
  • 30 مارس 2018
  • 79 بازدید
دانلود آهنگ

دانلود اهنگ قدیمی ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﮔﺸﺖ فرشته (چرخ و فلک)

متن

ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ وﮔﺸﺖ ﻛﻮدﻛﻴﻤﻮن ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ
از روزﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﻮن ﻳﻜﺮوزش ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دوروز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دوروز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم

ﺗﺎ اوﻣﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴی ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮآوازه ﻛﻨﻴﻢ
اﻳﻦ دل ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺸﻖ ﻫی ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺼﻪ ﺧﻮرد
ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎ رو ﺑﺒﻴﻦ از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد

ﻣﻦ ﻛﻪ دﻳﺪم دارم از ﻧﻔﺲ ﻣی اﻓﺘﻢ
ﺑﺨﻮدم ﻫی زدم اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رو ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دو روز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دو روز زﻧﺪﮔی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم

 

امتیازت به این پست چنده ؟؟؟؟

بر روی ستاره ها کلیک کن !

میانگین 5 / 5. تعداد رای : 1

وای اولین نفری هستی که امتیاز میدی !!! نظرت موثرتره

پخش آنلاین آهنگ

نظر شما درمورد این آهنگ

[ 10نظر ]
نظر شما بعد از تایید نمایش داده میشه